Avís legal

Aquest avís legal t'explica les condicions de la nostra web i també t'informa sobre com protegir els teus drets i seguretat com a usuari que visita la nostra web.

La teva privadesa és important per a la família Kucavana i per això et recomanem que llegeixis també la nostra política de Cookies i de Privadesa més avall detallada.

Dades del Responsable de la web

Nom comercial: Kucavana

Adreça: Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), Espanya

Correu electrònic: [protegit per correu electrònic]

Telèfon: 618185874

Kucavana com a responsable d'aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús de la nostra web

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Kucavana inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web https://www.kucavana.es accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment aquí descrits.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Kucavana. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb autorització nostra.
  • Qualsevol vulneració dels nostres drets legístims.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
  • En la utilització de la web, https://www.kucavana.es l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la nostra imatge, els interessos i els drets de Kucavana o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.kucavana.es o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.kucavana.es no pot garantir la inexistència de codi maliciós (malware) o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència daquests elements nocius.

Anuncis patrocinats, enllaços d'afiliats i publicitat

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i enllaços d'afiliats de forma mínima i sempre recomanats sota la nostra pròpia experiència i visió d'utilitat per als nostres usuaris.

Entre els enllaços facilitats, en fer-hi clic l'usuari informa i accedeix a alguns productes de tercers, com en els casos següents:

AMAZON EUROPA CORE SARL, https://www.amazon.es/

CIVITATIS TOURS SL, https://www.civitatis.com/

YESCAPA https://www.yescapa.es/

UCOGA https://seguroautocaravana.com/

La informació que apareguin en aquests enllaços d'afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels mateixos anunciants, per la qual cosa Kucavana no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l'experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l'anunciant o de Kucavana, que lògicament no serà responsable que, un cop donats de baixa a les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l‟usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d‟aquest portal s‟entenen realitzats únicament i exclusivament entre l‟usuari il‟anunciant i/o tercera persona. Lusuari sap i accepta que https://www.kucavana.es únicament actua com a via o mitjà publicitari i que per tant no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades mitjançant aquest portal.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Kucavana poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Kucavana, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i https://www.kucavana.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Kucavana. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Kucavana.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

Exclusió de garanties i responsable

Kucavana no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de: www.kucavana.es

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
  • L'existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre Kucavana amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Granollers.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la nostra web, si us plau adreceu-vos a [protegit per correu electrònic]


Política de Privacitat

 La protecció de les teves dades és important per a nosaltres per això tingues en compte el següent sobre com la tractem.

Accedeix aquí: https://www.kucavana.es/politica-de-privacidad/

Política de Cookies

Accedeix aquí: https://www.kucavana.es/politica-de-cookies/

L'avís legal, política de privadesa i política de cookies han estat actualitzades per darrera vegada el 31/3/2021.